Au 1g: 58,09 €
Ag 1g: 0,71 €

Zlato 1g: 58,09 € | Srebro 1g: 0,71 € | Platina 1g: 27,96 € | Zadnja promjena: 23.09.2023. 20:44:00

+385 1 3322 106 prodaja@croatianmint.hr
Saznajte Više
Uvjeti pohrane plemenitih metala

PRAVILA I UVJETI POHRANE PREDMETA OD PLEMENITIH METALA

Pohranom predmeta kod Prodavatelja, Kupac se slaže s ovim Pravilima i uvjetima pohrane predmeta od plemenitih metala te iste prihvaća, kao i Opće uvjete poslovanja.

Opće odredbe

HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj), Svetonedeljska cesta 2, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 13018705268, pruža uslugu pohrane predmeta od plemenitih metala kupljenih od Prodavatelja.

Kupac u smislu ovih Pravila i uvjeta (u daljnjem tekstu: Pravila) je osoba koja kupuje od Prodavatelja predmete od plemenitih metala i istovremeno s kupnjom ugovara korištenje usluge Prodavatelja za njihovu pohranu.

Predmetom pohrane u smislu ovih Pravila smatra se svaki predmet od plemenitih metala kupljen od Prodavatelja prilikom kupnje kojega Kupac fizički ne preuzima predmet već ugovara njegovu pohranu.

Prava i obveze Kupca i Prodavatelja usluge pohrane regulirane su i opisane ovim Pravilima, Općim uvjetima poslovanja, kao i relevantnim zakonskim propisima.

Mjesto pohrane

Predmeti pohrane pohranjuju se u zaštićenom trezorskom skladištu Prodavatelja uz primjenu svih mjera zaštite sukladno Zakonu o zaštiti novčarskih institucija te standarda industrije proizvodnje kovanog novca.

Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve potrebne radnje kako bi zaštitio Predmet pohrane uvažavajući postojeće standarde industrije.

Pohrana predmeta

Pohrana u sefu moguća je za kupljene proizvode u vrijednosti većoj od 200,00 EUR (1.506,90 HRK).

Prilikom pohrane Predmeta pohrane Kupac će dobiti Potvrdu o narudžbi i pohrani predmeta na registriranu email adresu Kupca. Potvrda sadrži naziv / opis pohranjenih predmeta, količinu i cijenu po kojoj su kupljeni te rok na koji se pohranjuju kod Prodavatelja.

Ukoliko Kupac unutar jedne narudžbe kupuje više proizvoda od Prodavatelja (istovrsnih ili različitih) nije moguće ugovoriti uslugu pohrane samo za pojedine proizvode, već se ista ugovara za sve proizvode obuhvaćene tom narudžbom. Nije moguće kombinirati opciju dostave kupljenih proizvoda i opciju pohrane ukoliko su proizvodi kupljeni zajedno, jednom narudžbom/kupnjom. Potrebno je odabrati željenu opciju (dostavu ili pohranu) za svaku pojedinu narudžbu, a koja opcija će se odnositi na sve proizvode obuhvaćene istom narudžbom.

Predmeti pohrane obzirom na način proizvodnje, čistoću i sastav materijala, čistoću i atmosferu u kojoj su kovani, način i vrstu pakiranja, starost, svjetlost i druge okolnosti na koje Prodavatelj ne može ili može samo dijelom utjecati, čak i uz pažnju dobrog gospodara, mogu biti podložni manje ili više vidljivim kemijskim površinskim promjenama, za koje Prodavatelj ne odgovara.

Prodavatelj ne odgovara za štetu koja bi eventualno mogla nastati zbog umanjenja vrijednosti Predmeta pohrane uslijed dugotrajnog stajanja u trezorskom skladištu Prodavatelja, kao ni za štetu nastalu zbog više sile ili drugih okolnosti na koje Prodavatelj nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti ili izbjeći ni uz primjenu dužne pažnje i propisa Zakona o zaštiti novčarskih institucija.

Naknada za pohranu

Naknada za uslugu pohrane Predmeta pohrane računa se prema vrijednosti pohranjenih predmeta. Cjenik usluge Prodavatelja dostupan je na web stranici Prodavatelja www.croatianmint.hr/uvjeti-pohrane-plemenitih-metala/.

Račun za pohranu izdaje se unaprijed, za nadolazeće obračunsko razdoblje od 12 mjeseci, prema vrijednosti Predmeta pohrane na dan izdavanja računa. Obračunsko razdoblje počinje od prve pohrane Predmeta pohrane kod Prodavatelja, a u slučaju dodatnih zahtjeva za pohranom, vrijednosti svih pohranjenih predmeta se zbraja i biti će uračunata u sljedećem obračunskom razdoblju.  

Ukoliko usluga pohrana prestane prije isteka obračunskog razdoblja od 12 mjeseci, Kupac i Prodavatelj će dogovoriti način slanja Predmeta pohrane.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena pohrane po isteku obračunskog razdoblja, a o čemu će pravovremeno obavijestiti Kupca.

Trajanje pohrane

Usluga pohrane Predmeta pohrane ugovorena je na neodređeno vrijeme. Korištenje usluge pohrane započinje danom zaprimanja Predmeta pohrane u trezorsko skladište Prodavatelja, s kojim danom započinje obračunsko razdoblje od 12 mjeseci.

Kupac podnošenjem zahtjeva za preuzimanje Predmeta pohrane u svako doba i bez obrazloženja može zatražiti prekid usluge pohrane. Kupac podnosi zahtjev slanjem elektronske pošte na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj može u svako doba i bez obrazloženja prekinuti pružanje usluge pohrane o čemu je dužan obavijestiti Kupca putem registrirane elektronske pošte. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o promjeni adrese svoje elektronske pošte ažuriranjem podataka o e-mail adresi na svom korisničkom računu na web stranici Prodavatelja ili, u slučaju da Kupac nema korisnički račun, slanjem obavijesti o promjeni elektronskom poštom na adresu Prodavatelja. Kupac će dogovoriti preuzimanje Predmeta pohrane u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o prekidu usluge.

Na preuzimanje Predmeta pohrane u slučaju prekida usluge od strane Prodavatelja primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovih Pravila o preuzimanju Predmeta pohrane. Ukoliko Kupac ne preuzme Predmet pohrane u gore navedenom razdoblju, a nije naveo opravdani razlog spriječenosti, Prodavatelj zadržava pravo naplatiti penale u iznosu od 0,2% cijene po kojoj je Kupac kupio Predmet pohrane, po svakom danu zakašnjenja u preuzimanju.

Preuzimanje (dostava) Predmeta pohrane

Kupcu se predaju Predmeti pohrane prema specifikacijama navedenim u Potvrdi o narudžbi i pohrani predmeta.

Kupac koji preuzima Predmet pohrane dužan je pregledati Predmet u trenutku preuzimanja.

Ako prilikom preuzimanja primijeti nedostatke, Kupac je dužan na to odmah upozoriti Prodavatelja, inače se smatra da je roba uredno primljena.

O nedostacima koji se, uobičajenim pregledom, nisu mogli utvrditi u trenutku preuzimanja, Kupac je dužan na pouzdan način obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, računajući od dana preuzimanja Predmeta pohrane, inače se smatra da je roba uredno primljena.

Preuzimanje (dostava) Predmeta pohrane unutar Republike Hrvatske

Predmeti pohrane u vrijednosti nižoj od 199,08 EUR (1.500,00 HRK) dostavljaju se po cijeni navedenoj u cjeniku u Općim uvjetima poslovanja.

Za predmete pohrane u vrijednosti od 199,08 EUR (1.500,00 HRK) do 19.908,42 EUR (150.000,00 HRK), dostava je besplatna.

Za predmete pohrane u vrijednosti 19.908,42 EUR (150.000,00 HRK) do 59.725,26 EUR (450.000,00 HRK), Kupcu se elektroničkom poštom dostavlja ponuda s načinom dostave, cijenom i adresom dostave. Nakon evidentirane uplate Kupca prema dostavljenoj ponudi, Prodavatelj će pohranjene predmete otpremiti na naznačenu adresu u najkraćem mogućem vremenskom roku, ne dužem od pet radnih dana.

Za predmete pohrane iznad 59.725,26 EUR (450.000,00 HRK) moguće je, na zahtjev Kupca, dogovoriti i osobno preuzimanje Predmeta pohrane kod Prodavatelja o trošku Kupca, a koje zbog sigurnosnih razloga mora biti dogovoreno minimalno 48 sati unaprijed. Prodavatelj zadržava pravo odgoditi primopredaju Predmeta pohrane za najviše pet radnih dana ukoliko nije u mogućnosti osigurati preuzimanje Predmeta pohrane u roku od 48 sati iz tehničkih ili sigurnosnih razloga, a o čemu će Prodavatelj bez odgode obavijestiti Kupca.

U slučaju kada zahtjev za prekid usluge podnosi Kupac, a Kupac ne prihvati ponudu za dostavu u ostavljenom roku i ne zatraži termin za osobno preuzimanje pohranjenih predmeta, smatrati će se da je odustao od zahtjeva i preuzimanja Predmeta pohrane te se usluga pohrane Predmeta pohrane nastavlja u skladu s ovim Pravilima.

Prodavatelj će Predmet pohrane predati isključivo Kupcu ili njegovom opunomoćeniku. U slučaju smrti Kupca, Prodavatelj će pohranjene predmete predati nasljedniku na temelju predočenog originala ili ovjerene preslike rješenja o nasljeđivanju.

Dostava Predmeta pohrane u inozemstvo

Predmeti pohrane dostavljaju se u inozemstvo o trošku Kupca. Kupcu se dostavlja ponuda s načinom dostave, cijenom i adresom dostave. Nakon evidentirane uplate Kupca prema dostavljenoj ponudi, Prodavatelj će pohranjene predmete otpremiti na naznačenu adresu u najkraćem mogućem vremenskom roku, ne dužem od pet radnih dana.

Politika privatnosti

Prodavatelj će prikupljene osobne podatke Kupca koristiti samo u mjeri nužnoj za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji pravni interes te za koje ima privolu Kupca; u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketinga, kao i prema zakonskim zahtjevima nadležnih državnih tijela. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Rješavanje sporova

Prodavatelj i Kupac suglasni su da će sve sporove proizašle iz ili u vezi s  uslugom pohrane Predmeta pohrane nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja za rješavanje međusobnih sporova suglasno ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Pohrana je besplatna prvih godinu dana, nakon čega se usluga obračunava po sljedećem cjeniku:

Vrijednost pohranjenih predmeta Godišnja cijena pohrane (s PDV-om)
do 6.636,00 EUR (49.999 HRK) 31,85 EUR (240,00 HRK)
6.636,14 EUR – 13.272,15 EUR (50.000 HRK – 99.999 HRK) 55,74 EUR (420,00 HRK)
13.272,16 EUR – 39.816,71 EUR (100.000 HRK – 299.999 HRK) 95,56 EUR (720,00 HRK)
39.816,72 EUR – 132.722,67 EUR (300.000 HRK – 999.999 HRK)127,41 EUR (960,00 HRK)
132.722,68 EUR – i više (1.000.000 HRK – i više) po dogovoru
Fiksni tečaj konverzije za 1 €: 7,53450 kn

Račun za pohranu izdaje se unaprijed, za nadolazeće obračunsko razdoblje od 12 mjeseci, prema vrijednosti Predmeta pohrane na dan izdavanja računa.