Au 1g: 68,75 €
Ag 1g: 0,87 €

Zlato 1g: 68,75 € | Srebro 1g: 0,87 € | Platina 1g: 28,23 € | Zadnja promjena: 13.06.2024. 18:00:00

+385 1 3322 106 [email protected]
Saznajte Više
Opći uvjeti poslovanja

PODACI O TRGOVCU

HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o.

Svetonedeljska cesta 2

10 431 Sveta Nedelja, Hrvatska,

OIB: 13018705268

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/12189-4

MBS: 080016733

Telefon: +385 1 3322 106
E-mail: [email protected]

IBAN: ZABA HR1223600001101320694

PDV ID: ID HR13018705268

Temeljni kapital društva: 2.312.860,00 EUR (dva milijuna tristo dvanaest tisuća osamsto šezdeset eura)

Član Uprave – direktor Društva: Robert Blaić

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja korištenja web stranice https://croatianmint.hr/trgovina/ trgovačkog društva HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o. u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda i dobivanja informacija o proizvodima koje HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o. nudi putem navedene web stranice.

Ovi Uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač, u svojstvu Kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 13018705268 (dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu Prodavatelja.

HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o. kao Prodavatelj stavlja na raspolaganje ove uvjete korisnicima te ih upućuje da se obavezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način prodaje Proizvoda, cijene Proizvoda, isporuke i predaje Proizvoda, primitka Proizvoda, povrat, dostavu, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Proizvoda.

Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao Kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Reklamacije“. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima Kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice https://croatianmint.hr/trgovina/   regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice https://croatianmint.hr/trgovina/   predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu u pdf formatu. U slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima, Kupac se može obratiti Prodavatelju.

Prodavatelj upućuje Korisnike da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.

Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Internet stranice trgovačkog društva HRVATSKA KOVNICA NOVCA, odnosno web trgovina mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima kupnje koji su niže navedeni

Korištenjem navedene web stranice zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja te kako ste s istima suglasni.

UVODNE INFORMACIJE I POJMOVI

Članak 1.

Internetska stranica https://croatianmint.hr/trgovina/ u vlasništvu je trgovačkog društva HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 13018705268, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080016733.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup https://croatianmint.hr/trgovina/  i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja https://croatianmint.hr/trgovina/   ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje https://croatianmint.hr/trgovina/  internet stranice.

Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka, Prodavatelj ne jamči za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom paragrafu. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, što ne predstavlja materijalni nedostatak proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:

“Prodavatelj” u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je trgovačko društvo HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, OIB: 13018705268, T: + 385 1 3322-106, [email protected] .

“Proizvodi” u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja su svi proizvodi koji su istaknuti na web stranici https://croatianmint.hr/trgovina/ (dalje: Web stranica), a koje je moguće kupiti putem web trgovine. Pravo korištenja Web stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

„Web trgovina“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je ostvarivanje kupnje Proizvoda putem „https://croatianmint.hr/trgovina/“.

„Korisnik“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Web stranice i/ili se koristi uslugom Web trgovine, te obuhvaća sve kupce i posjetitelje Web stranice.

„Registrirani korisnik“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je korisnik koji se registrirao za korištenje usluge Web trgovine na Web stranici.

“Kupac” u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je korisnik koji nakon pregleda i odabira Proizvoda izvrši registraciju svojih podataka, naruči Proizvod putem Web trgovine i isplati kupoprodajnu cijenu. Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

„Investicijsko zlato“ u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja je (i) zlato u obliku poluge ili pločica, težina koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije; (ii) zlatne kovanice a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki, b) iskovane poslije 1800. godine, c) koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla i d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80% vrijednosti zlata na otvorenom tržištu sadržanog u kovanicama.

KUPNJA PUTEM WEB TRGOVINE, UGOVOR O KUPOPRODAJI

Članak 2.

Prilikom prve kupnje od Kupca se traži da popuni polja potrebna za registraciju istinitim, potpunim, važećim i točnim podacima i prihvati Opće uvjete poslovanja. Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja Kupac potvrđuje svojom registracijom čime postaje Registrirani korisnik, te kao takav može pregledavati sve svoje narudžbe u arhivi narudžbi, pratiti tijek narudžbe i mijenjati svoje korisničke podatke. Registrirani korisnik dužan je brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.

Obvezni podaci za registraciju:

 • Ime
 • Prezime
 • e-mail adresa
 • Telefon
 • Zemlja
 • Kućna adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Lozinka.

Kupac u Web trgovini odabire Proizvode u košaricu. Prije podnošenja narudžbe, Kupac mora pročitati Opće uvjete poslovanja te označiti navedeno polje kao potvrdu da se slaže s njima i iste prihvaća (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti Proizvode iz košarice.

Zaštita osobnih podataka posebno je razrađena u dijelu Web stranice pod naslovom ‘Privatnost’.

Podnošenjem narudžbe Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze koji iz istih proizlaze.

Prodavatelj o činjenici sklapanja Ugovora e-mail porukom obavještava Kupca, te mu dostavlja Opće uvjete poslovanja sa sadržajem sukladnim Zakonu o zaštiti potrošača.

Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim, zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu.

 Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane Korisnika.

RASPOLOŽIVOST I DOSTAVA

Članak 3.

Dostupnost Proizvoda ovisi o raspoloživosti i vidljiva je prilikom odabira Proizvoda u Web trgovini.

Prodavatelj ne može garantirati da će boja i dizajn Proizvoda kako ih prikazuje ekran uređaja Kupaca u potpunosti odgovarati stvarnom Proizvodu.

Prodavatelj je dužan isporučiti Proizvod Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Proizvoda.

Dostava Proizvoda se vrši u roku od 5-10 dana (ovisno o Proizvodu), a najduže u roku od 30 dana od dana obavljene narudžbe, odnosno od dana kada je Proizvod postao dostupan. Narudžbe zaprimljene tijekom neradnih dana obrađuju se prvi sljedeći radni dan. Navedeni rokovi ne vezuju Prodavatelja u slučaju izrade medalja po narudžbi za koje Proizvode je potrebno prethodno kontaktirati Prodavatelja putem e-maila ili telefona kako bi se definirali svi uvjeti.

Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenja ili druge poteškoće u isporuci Proizvoda nastale zbog više sile i drugih izvanrednih okolnosti van utjecaja Prodavatelja kao što su prestanak rada talionica, štrajk, blokade, nemogućnosti uvoza sirovina, ograničenja koja regulatorna tijela nameću Prodavatelju vezano uz isporuku Proizvoda, prirodne katastrofe  te druge izvanredne situacije. Navedene okolnosti Prodavatelja oslobađaju od obveze poštivanja ugovorenog roka isporuke, u kojem slučaju će se Kupac, bez odgode, obavijestiti o produljenom roku isporuke naručenog/ih Proizvoda. Kupac zbog navedenih okolnosti ima pravo zatražiti raskid ugovora uz povrat novca, u roku od 8 dana od slanja obavijesti, u protivnom će se smatrati da pristaje na novi, produljeni rok isporuke. Kupac pritom nema pravo na naknadu štete ili druge zahtjeve odnosno potraživanja prema Prodavatelju.

DOSTAVA UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE

Za narudžbe ispod 199,08 EUR (1.500,00 HRK) poštarina s punim osiguranjem vrijednosti paketa iznosi 6,10 EUR (45,99 HRK) s PDV-om.

Za narudžbe od 199,08 EUR (1.500,00 HRK) do 19.908,42 EUR (150.000,00 HRK), dostava je besplatna.

Za narudžbe iznad 19.908,42 EUR (150.000,00 HRK), Kupcu se elektroničkom poštom dostavlja ponuda s načinom dostave, cijenom i adresom dostave. Nakon evidentirane uplate Kupca prema dostavljenoj ponudi, Prodavatelj će pohranjene predmete otpremiti na naznačenu adresu u najkraćem mogućem vremenskom roku, ne dužem od pet radnih dana.

Za narudžbe iznad 33.180,70 EUR (250.000,00 HRK) moguće je, na zahtjev Kupca, dogovoriti i osobno preuzimanje Predmeta pohrane kod Prodavatelja o trošku Kupca, a koje zbog sigurnosnih razloga mora biti dogovoreno minimalno 48 sati unaprijed. Prodavatelj zadržava pravo odgoditi primopredaju Predmeta pohrane za najviše pet radnih dana ukoliko nije u mogućnosti osigurati preuzimanje Predmeta pohrane u roku od 48 sati iz tehničkih ili sigurnosnih razloga, a o čemu će Prodavatelj bez odgode obavijestiti Kupca.

MEĐUNARODNA DOSTAVA

Međunarodne pošiljke dostavljaju se kurirskom službom DHL unutar 10 – 15 radnih dana nakon isporuke od Prodavatelja, ovisno o odredištu. Poštarina ovisi o odredištu, težini i veličini paketa. Za detalje o poštarini, potrebno je dodati Proizvode u košaricu te će se tada izračunati troškovi poštarine.

Za dostavu u zemlje izvan EU paketi se mogu cariniti, ovisno o zakonima pojedine zemlje. Kupci se moraju pridržavati zakona i propisa odredišne zemlje. Dodatne troškove (carina i ostalo) pokriva Kupac (primatelj). Za više informacija potrebno je kontaktirati lokalni carinski ured.

Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Proizvoda Kupcu kada mu uruči ili preda ispravu kojom se Proizvod može preuzeti, a koja sadrži naznaku lokacije preuzimanja.
Umjesto Kupca, Proizvod može preuzeti osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa.

U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Nepreuzete pakete Prodavatelj čuva u maksimalnom trajanju do 14 dana od neuspjele dostave/obavijesti o preuzimanju, u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.

Prodajemo ograničene količine pojedinih proizvoda po jednom registriranom korisniku / kupcu. Ukoliko se zbog tehničke neispravnosti ili tehničkih poteškoća podnese narudžba koja sadržava količinu veću od dozvoljene, Prodavatelj zadržava pravo obavijestiti kupca o nastaloj grešci, nemogućnosti realizacije kupoprodaje, te o prestanku važenja ponude. Obavijestiti ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe sa ispravnim podacima ili o otkazivanju narudžbe.

CIJENE

Članak 4.

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prije plaćanja, vidljiv je iznos koji će se naplatiti, ovisno o odabranom načinu plaćanja.

Prodavatelj zadržava pravo na promjenu cijena Proizvoda prilikom predaje narudžbe i cijene prilikom prihvaćanja narudžbe, a kao posljedicu većih promjena na burzama plemenitih kovina. O svakoj promjeni Kupac će biti pravovremeno obaviješten.

Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti Proizvode iz košarice. Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“, “naruči” i sl.) Kupac potvrđuje da je suglasan s cijenom koja je u tom trenutku bila objavljena u cjeniku Web trgovine.

Na kategorije proizvoda prigodni srebrni kovani novac, prigodni optjecajni kovani novac, zlatne i srebrne medalje, medalje od neplemenitih metala i medalje po narudžbi obračunava se PDV.

SKLAPANJE UGOVORA

Članak 5.

Potvrdom narudžbe Prodavatelj potvrđuje narudžbu Kupca te će Kupcu e-mailom biti dostavljena potvrda narudžbe.

Kad se radi o kupnji proizvoda iz kategorije „Prigodni zlatni kovani novac – investicijsko zlato“ jednom kad je Kupcu e-mailom dostavljena ponuda, cijena naznačena na ponudi važeća je 2 sata od trenutka dostave ponude. Kupac je obvezan poslati potvrdu uplate Prodavatelju unutar 2 sata od dostave ponude na e-mail adresu Prodavatelja [email protected]

U slučaju da Kupac ne dostavi Prodavatelju potvrdu uplate unutar 2 sata od trenutka dostave ponude, cijena na ponudi nije važeća te je potrebno izraditi novu narudžbu.

Ako zbog tehničke poteškoće ili pada servera u trenutku narudžbe istaknuta cijena u košarici ne odgovara stvarnoj cijeni proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo obavijestiti kupca o nastaloj grešci te o prestanku važenja ponude. Obavijestiti ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili o otkazivanju narudžbe.

Prodajemo ograničene količine pojedinih proizvoda po jednom registriranom korisniku -kupcu. Prodavatelj zadržava pravo samostalno odrediti vrste proizvoda koji se prodaju isključivo u jednom primjerku jednom registriranom korisniku – kupcu i/ili koji se prodaju u drugim ograničenim količinama. Pod istim kupcem proizvoda koji se prodaje u jednom primjerku i/ili u drugoj ograničenoj količini uvijek će se smatrati registrirani korisnik (sa svojim registriranim podacima navedenim u ovim Općim uvjetima) ali i drugi registrirani korisnik ukoliko mu je naznačena adresa dostave proizvoda ista kao ona koja je već zabilježena kao adresa dostave kod drugog kupca. Ukoliko se zbog tehničke neispravnosti ili tehničkih poteškoća podnese narudžba koja sadržava količinu veću od dozvoljene, Prodavatelj zadržava pravo obavijestiti registriranog korisnika o nastaloj grešci, nemogućnosti realizacije kupoprodaje te o prestanku važenja ponude.Obavijestiti ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe sa ispravnim podacima ili o otkazivanju narudžbe.

Također, Prodavatelj je dužan poštovati odluku Kupca o odustajanju od ponude ako mu nova/ispravljena cijena ne odgovara i obvezuje se napraviti povrat uplaćenih sredstava u roku od 48 sati od trenutka neslaganja Kupca s novom i ispravljenom cijenom.

Proces upisivanja cijene Proizvoda na Web stranici podložan je kontroli na više razina, što ne isključuje mogućnost pogreške obzirom se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne no Prodavatelj zadržava mogućnost da u slučaju da se dogode greške obavijesti Kupca o pogrešno istaknutoj cijeni Proizvoda i nemogućnosti isporuke prema na pogrešnoj cijeni učinjenoj narudžbi.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

Mogući su sljedeći načini plaćanja:

 • Uplatnica/Virman;
 • Kreditna kartica MasterCard, Maestro i Visa kartice (ZABA, mogućnost obročnog plaćanja do 12 rata); MasterCard, Maestro i Visa kartice (PBZ – jednokratno plaćanje); Premium Visa, Visa Inspire, Visa Electron i V Pay (PBZ – jednokratno plaćanje); Diners i Discover (ERSTE)
 • Pay Pal
 • Keks Pay
 • Aircash

Kupac vrši plaćanje virmanskim putem po niže navedenim uputama:

Primatelj: HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 13018705268 

Bankovni račun: Zagrebačka banka d.d. – IBAN : HR7623600001502825725, SWIFT: ZABAHR2X

Poziv na broj: HR00 – broj ponude

Opis plaćanja: Plaćanje po narudžbi broj (broj ponude)

Plaćanje se vrši u eurima te je potrebno napraviti prijenos novca putem doznake te uz gore navedene podatke treba dodati SWIFT banke i naziv banke. Dodatne troškove snosi kupac.

REKLAMACIJE

Članak 7.

U slučaju da Kupac ustanovi da je Proizvod neispravan ili oštećen informirati će Prodavatelja o navedenom pisanim putem (poštom ili elektroničkom poštom) na e-mail adresu [email protected]  ili na adresu Prodavatelja: Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja. Kako bi se Prodavatelj očitovao o reklamaciji, mole se Kupci da dostave opis reklamacije, sliku reklamiranog proizvoda te informacije o broju narudžbe, broju računa ili korisničko ime Kupca.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti.

Članak 8.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Nedostatak postoji:

1.         ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji

2.         ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak

3.         ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji

4.         ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji

5.         ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje

6.         ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora

7.         ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati

8.         ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju

9.         ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara

10.       ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj  nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Članak 9.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Reklamacije“.

IZVANSUDSKO I ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 10.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležanost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.

Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme Europske komisije. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Članak 11.

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Ne postoji mogućnost jednostranog raskida ugovora za kovanice ili proizvode čija cijena ovisi o fluktuaciji na financijskim tržištima. Radi se o svim otkovima (kovanicama) od zlata, srebra, platine ili neplemenitih materijala. Također ne postoji mogućnost jednostranog raskida ugovora za medalje po narudžbi.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/ dostavila potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora Internetsku trgovinu https://croatianmint.hr/trgovina/ obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Potrošač može ugovor raskinuti na način da ispuni obrazac koji se nalazi na kraju ove obavijesti, te ga pošalje na adresu Internetske trgovine https://croatianmint.hr/trgovina/ ili elektroničkom poštom. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje. Potvrdu primitka obavijesti, odnosno izjave o jednostranom raskidu ugovora Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/ će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom, u slučaju raskida ugovora poslanog elektroničkim putem.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/ mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimila obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/  nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudila Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/. Osim kada je Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/ ponudila da robu koju potrošač vraća sama preuzme, Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/ mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što joj roba bude vraćena, odnosno, nakon što joj potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome potrošač bio obaviješten prije primitka robe. Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/ mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Internetska trgovina https://croatianmint.hr/trgovina/ ponudila da robu koju potrošač vraća sama preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Internetsku trgovinu https://croatianmint.hr/trgovina/ o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Internetskoj trgovini https://croatianmint.hr/trgovina/ odnosno osobi koju je ona ovlastila da primi robu.

Sve eventualne izravne troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam, odnosno u slučaju kada roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, te troškove snosi potrošač.

Članak 12.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe, isti može postupati s robom i pregledati robu, isključivo na način na koji bi to bilo uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Internetske trgovine https://croatianmint.hr/trgovina/, odnosno fizičkoj trgovini.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Kada je kupac pravna osoba, na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Članak 13.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
– ugovor sklopljen na javnoj dražbi
– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ne postoji mogućnost jednostranog raskida ugovora za kovanice ili proizvode čija cijena ovisi o fluktuaciji na financijskim tržištima. Radi se o svim otkovima/kovanicama, od zlata, srebra i neplemenitih materijala. Također ne postoji mogućnost jednostranog raskida ugovora za medalje po narudžbi.

SPOROVI, IZMJENA OPĆIH UVJETA

Članak 14.

Prodavatelj je ovlašten u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta poslovanja, asortiman Proizvoda, druge podatke vezane uz Web stranicu kao i sav ostali sadržaj pod uvjetom javne objave na Web stranici. Sve izmjene stupaju na snagu u trenutku objave istih na Web stranici, te se Korisnike upućuje da prilikom svake posjete Web stranici pregledaju sadržaj iste.

KONTAKTI

Za sve upite molimo Vas obratite nam se na:
Telefon: +385 1 3322 106
E-mail: [email protected]

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 15.

Prodavatelj je vlasnik svih sadržaja objavljenih na Web-stranici. Navedeni sadržaji smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Prodavatelja. Ako se sadržaj koristi u privatne i nekomercijalne svrhe, moraju se prenijeti sva upozorenja o odgovornosti i navesti ”Izvor: https://croatianmint.hr/trgovina/.

Prilikom korištenja Web stranice Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom Korisniku pristup Proizvodima.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na Web stranicu u dobroj namjeri kako bi Korisniku olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije Proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog Proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa Proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su različitosti stvarnog Proizvoda i fotografije Proizvoda te opisanog Proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj Proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad, zakonitost i istinitost sadržaja na Web stranici. Također, Prodavatelj ne preuzima odgovornost za moguću štetu koja može nastati radi nemogućnosti pristupa Web stranici.


PRAVILA I UVJETI POHRANE PREDMETA OD PLEMENITIH METALA

Pohranom predmeta kod Prodavatelja, Kupac se slaže s ovim Pravilima i uvjetima pohrane predmeta od plemenitih metala te iste prihvaća.

Opće odredbe

HRVATSKA KOVNICA NOVCA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj), Svetonedeljska cesta 2, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 13018705268, pruža uslugu pohrane predmeta od plemenitih metala kupljenih od Prodavatelja.

Kupac u smislu ovih Pravila i uvjeta (u daljnjem tekstu: Pravila) je osoba koja kupuje od Prodavatelja predmete od plemenitih metala i istovremeno s kupnjom ugovara korištenje usluge Prodavatelja za njihovu pohranu.

Predmetom pohrane u smislu ovih Pravila smatra se svaki predmet od plemenitih metala kupljen od Prodavatelja prilikom kupnje kojega Kupac fizički ne preuzima predmet već ugovara njegovu pohranu.

Mjesto pohrane

Predmeti pohrane pohranjuju se u zaštićenom trezorskom skladištu Prodavatelja uz primjenu svih mjera zaštite sukladno Zakonu o zaštiti novčarskih institucija te standarda industrije proizvodnje kovanog novca.

Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve potrebne radnje kako bi zaštitio Predmet pohrane uvažavajući postojeće standarde industrije.

Pohrana predmeta

Pohrana u sefu moguća je za kupljene proizvode u vrijednosti većoj od 200,00 EUR (1.506,90 HRK).

Prilikom pohrane Predmeta pohrane Kupac će dobiti Potvrdu o narudžbi i pohrani predmeta na registriranu email adresu Kupca. Potvrda sadrži naziv / opis pohranjenih predmeta, količinu i cijenu po kojoj su kupljeni te rok na koji se pohranjuju kod Prodavatelja.

Predmeti pohrane obzirom na način proizvodnje, čistoću i sastav materijala, čistoću i atmosferu u kojoj su kovani, način i vrstu pakiranja, starost, svjetlost i druge okolnosti na koje Prodavatelj ne može ili može samo dijelom utjecati, čak i uz pažnju dobrog gospodara, mogu biti podložni manje ili više vidljivim kemijskim površinskim promjenama, za koje Prodavatelj ne odgovara.

Prodavatelj ne odgovara za štetu koja bi eventualno mogla nastati zbog umanjenja vrijednosti Predmeta pohrane uslijed dugotrajnog stajanja u trezorskom skladištu Prodavatelja, kao ni za štetu nastalu zbog više sile ili drugih okolnosti na koje Prodavatelj nije mogao utjecati, niti ih predvidjeti ili izbjeći ni uz primjenu dužne pažnje i propisa Zakona o zaštiti novčarskih institucija.

Naknada za pohranu

Naknada za uslugu pohrane Predmeta pohrane računa se prema vrijednosti pohranjenih predmeta. Cjenik usluge Prodavatelja dostupan je na web stranici Prodavatelja www.croatianmint.hr/uvjeti-pohrane-plemenitih-metala/.

Račun za pohranu izdaje se unaprijed, za nadolazeće obračunsko razdoblje od 12 mjeseci, prema vrijednosti Predmeta pohrane na dan izdavanja računa. Obračunsko razdoblje počinje od prve pohrane Predmeta pohrane kod Prodavatelja, a u slučaju dodatnih zahtjeva za pohranom, vrijednosti svih pohranjenih predmeta se zbraja i biti će uračunata u sljedećem obračunskom razdoblju.  

Ukoliko usluga pohrana prestane prije isteka obračunskog razdoblja od 12 mjeseci, Kupac i Prodavatelj će dogovoriti način slanja Predmeta pohrane.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena pohrane po isteku obračunskog razdoblja, a o čemu će pravovremeno obavijestiti Kupca.

Trajanje pohrane

Usluga pohrane Predmeta pohrane ugovorena je na neodređeno vrijeme. Korištenje usluge pohrane započinje danom zaprimanja Predmeta pohrane u trezorsko skladište Prodavatelja, s kojim danom započinje obračunsko razdoblje od 12 mjeseci.

Kupac podnošenjem zahtjeva za preuzimanje Predmeta pohrane u svako doba i bez obrazloženja može zatražiti prekid usluge pohrane. Kupac podnosi zahtjev slanjem elektronske pošte na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj može u svako doba i bez obrazloženja prekinuti pružanje usluge pohrane o čemu je dužan obavijestiti Kupca putem registrirane elektronske pošte. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o promjeni adrese svoje elektronske pošte ažuriranjem podataka o e-mail adresi na svom korisničkom računu na web stranici Prodavatelja ili, u slučaju da Kupac nema korisnički račun, slanjem obavijesti o promjeni elektronskom poštom na adresu Prodavatelja. Kupac će dogovoriti preuzimanje Predmeta pohrane u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o prekidu usluge.

Na preuzimanje Predmeta pohrane u slučaju prekida usluge od strane Prodavatelja primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovih Pravila o preuzimanju Predmeta pohrane. Ukoliko Kupac ne preuzme Predmet pohrane u gore navedenom razdoblju, a nije naveo opravdani razlog spriječenosti, Prodavatelj zadržava pravo naplatiti penale u iznosu od 0,2% cijene po kojoj je Kupac kupio Predmet pohrane, po svakom danu zakašnjenja u preuzimanju.

Preuzimanje (dostava) Predmeta pohrane

Kupcu se predaju Predmeti pohrane prema specifikacijama navedenim u Potvrdi o narudžbi i pohrani predmeta.

Kupac koji preuzima Predmet pohrane dužan je pregledati Predmet u trenutku preuzimanja.

Ako prilikom preuzimanja primijeti nedostatke, Kupac je dužan na to odmah upozoriti Prodavatelja, inače se smatra da je roba uredno primljena.

O nedostacima koji se, uobičajenim pregledom, nisu mogli utvrditi u trenutku preuzimanja, Kupac je dužan na pouzdan način obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, računajući od dana preuzimanja Predmeta pohrane, inače se smatra da je roba uredno primljena.

Preuzimanje (dostava) Predmeta pohrane unutar Republike Hrvatske

Predmeti pohrane u vrijednosti nižoj od 199,08 EUR (1.500,00 HRK) dostavljaju se po cijeni navedenoj u cjeniku u Općim uvjetima poslovanja.

Za predmete pohrane u vrijednosti od 199,08 EUR (1.500,00 HRK) do 19.908,42 EUR (150.000,00 HRK), dostava je besplatna.

Za predmete pohrane u vrijednosti 19.908,42 EUR (150.000,00 HRK) do 59.725,26 EUR
(450.000,00 HRK) , Kupcu se elektroničkom poštom dostavlja ponuda s načinom dostave, cijenom i adresom dostave. Nakon evidentirane uplate Kupca prema dostavljenoj ponudi, Prodavatelj će pohranjene predmete otpremiti na naznačenu adresu u najkraćem mogućem vremenskom roku, ne dužem od pet radnih dana.

Za predmete pohrane iznad 59.725,26 EUR (450.000,00 HRK) moguće je, na zahtjev Kupca, dogovoriti i osobno preuzimanje Predmeta pohrane kod Prodavatelja o trošku Kupca, a koje zbog sigurnosnih razloga mora biti dogovoreno minimalno 48 sati unaprijed. Prodavatelj zadržava pravo odgoditi primopredaju Predmeta pohrane za najviše pet radnih dana ukoliko nije u mogućnosti osigurati preuzimanje Predmeta pohrane u roku od 48 sati iz tehničkih ili sigurnosnih razloga, a o čemu će Prodavatelj bez odgode obavijestiti Kupca.

U slučaju kada zahtjev za prekid usluge podnosi Kupac, a Kupac ne prihvati ponudu za dostavu u ostavljenom roku i ne zatraži termin za osobno preuzimanje pohranjenih predmeta, smatrati će se da je odustao od zahtjeva i preuzimanja Predmeta pohrane te se usluga pohrane Predmeta pohrane nastavlja u skladu s ovim Pravilima.

Prodavatelj će Predmet pohrane predati isključivo Kupcu ili njegovom opunomoćeniku. U slučaju smrti Kupca, Prodavatelj će pohranjene predmete predati nasljedniku na temelju predočenog originala ili ovjerene preslike rješenja o nasljeđivanju.

Tečaj za 1 €: 7,53450 kn

Dostava Predmeta pohrane u inozemstvo

Predmeti pohrane dostavljaju se u inozemstvo o trošku Kupca. Kupcu se dostavlja ponuda s načinom dostave, cijenom i adresom dostave. Nakon evidentirane uplate Kupca prema dostavljenoj ponudi, Prodavatelj će pohranjene predmete otpremiti na naznačenu adresu u najkraćem mogućem vremenskom roku, ne dužem od pet radnih dana.

Politika privatnosti

Prodavatelj će prikupljene osobne podatke Kupca koristiti samo u mjeri nužnoj za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji pravni interes te za koje ima privolu Kupca; u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketinga, kao i prema zakonskim zahtjevima nadležnih državnih tijela. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupca u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Rješavanje sporova

Prodavatelj i Kupac suglasni su da će sve sporove proizašle iz ili u vezi s  uslugom pohrane Predmeta pohrane nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja za rješavanje međusobnih sporova suglasno ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 06.05.2024.